Mentaiko Croissant Cube

$7.00

Mentaiko & tobiko cheese filling, mozzarella cheese

$7.00